THE LAST MARCH – PRACE NAD FILMEM

Pracujemy nad nową produkcją wojenną “The Last March” – zdjęcia planujemy rozpocząć w pierwszej połowie 2017 roku.

Już teraz rozpoczęliśmy nabór na statystki do największej sceny w całym filmie. Szukamy kobiet w przedziale wiekowym 15-50 lat (nieletnie osoby muszą posiadać zgody rodziców/prawnych opiekunów). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres tlmcasting@aljovich.com

Fanpage filmu: thelastmarch